ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Νάξος:18/05/2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                     Αρ.Πρωτ.:
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΝΣΗ TOΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
Διεύθυνση:     
Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300                                
Πληροφορίες: Τριανταφύλλου Νεκταρία                             
Τηλέφωνο:      2285360138-140                                                            
Fax: 2285023570                                          
Email:             ntri@naxos.gov.gr                                                          

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  την εκτέλεση της υπηρεσίας « Καταπολέμηση ασθένειας πλατάνων Δήμου Νάξου και ΜΚ». Παρακαλούμε όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να υποβάλλει  προσφορά  στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έως και τη Δευτέρα 22/05/2017 έως τις 11.00πμ.
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.α.α. 
Εμμανουήλ Πολυκρέτης Αντιδήμαρχος
 

Συνημμένα : 1) Τεχνική Περιγραφή
                           

Σχόλια are closed.