Καταπολέμηση Κουνουπιών Δήμου Νάξου και ΜΚ από 20 Μαρτίου -30 Ιουνίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Νάξος:12/03/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                       Αρ.Πρωτ.:3669
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΝΣΗ ΤΟΠ.ΟΙΚ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διεύθυνση: Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300
Πληροφορίες: Τριανταφύλλου Νεκταρία
Τηλέφωνο: 2285360138-140
Fax: 2285023570
E-mail: ntri@naxos.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της υπηρεσίας «Καταπολέμηση Κουνουπιών Δήμου Νάξου και ΜΚ από 20 Μαρτίου -30 Ιουνίου 2018» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έως και την Πέμπτη 15/03/2018.
Επίσης πρέπει να υποβάλλετε φορολογική ,ασφαλιστική ενημερότητα και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

MΕΛΕΤΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.α.α.

Πολυκρέτης Εμμανουήλ
Αντιδήμαρχος

 

Σχόλια are closed.