ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει πρόχειρο, ανοιχτό διαγωνισμό την Τρίτη 13-05-2014 και ώρα λήξης 10:00 π.μ., για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή έργων Κατακόρυφης Σήμανσης και Ασφάλισης» στην οδό που συνδέει τον Αγ. Ματθαίο-Καλαμούρια με την οδό Αγ. Αρσενίου-Αγ. Άννας, με συνολικό προϋπολογισμό 69.525,00 €
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, μέχρι τις 08-05-2014.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2285360104, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Δούρβας Αθανάσιος και γνωστοποίηση των τευχών δημοπράτησης στο «www.e-naxos.eu».

Συνημμένα Αρχεία

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. κ.α.α.
Πρωτονοτάριος Τοτόμης
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.