ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό την Πέμπτη 29-05-2014 και ώρα 10:00 π.μ., για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή Πεζοδρομίων στην Δ.Κ. Νάξου», με συνολικό προϋπολογισμό 59.281,52€.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, μέχρι και την Τρίτη 27-05-2014.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2285360145, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Φραγκίσκου Καίτη και γνωστοποίηση των τευχών δημοπράτησης στο «www.e-naxos.eu» στην ενότητα Διαγωνισμοί.

Συνημμένα  έγγραφα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. κ.α.α.
Πρωτονοτάριος Τοτόμης
Αντιδήμαρχος

 

Σχόλια are closed.