Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και αποσφράγισης του διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ α/α: 185862) για την ανάθεση του έργου:
«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»
Σχετ.: α. Η με αρ. 11/25-1-2022 (ΑΔΑ: 9ΠΒΒΩΚΗ-ΖΞΛ – ΑΔΑΜ: 22PROC009973164) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Σε συνέχεια της (α) σχετικής σας ενημερώνουμε για την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και αποσφράγισης του διαγωνισμού με α/α 185862 στις κάτωθι νέες ημερομηνίες:
Λήξη Υποβολής προσφορών: 4/2/2022 ώρα 10:00 π.μ.
Αποσφράγιση διαγωνισμού: 7/2/2022 ώρα 10:00 π.μ.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση είμαστε στη διάθεσή σας.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

  1. Η (α) σχετική (πατήστε εδώ)

Σχόλια are closed.