ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΑΔΑ: ΒΛ14ΩΚΗ-Θ6Κ                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                               Νάξος, 5/11/2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                       ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ:15508
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό την Παρασκευή 15-11-2013 και ώρα 10:00 π.μ., για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ –ΣΤΑΣΕΩΝ  ΕΠΙΒΑΤΩΝ », με συνολικό προϋπολογισμό 19.998,96€ μαζί με το Φ.Π.Α 16%.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, μέχρι και την Τρίτη 12-11-2013. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2285360153, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Μανδηλαράς Γεώργιος Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε  και γνωστοποίηση των τευχών δημοπράτησης στο «www.e-naxos.eu» στην ενότητα Διαγωνισμοί.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
κ.α.α.
ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σχόλια are closed.