ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

1. Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, πρόκειται να αναθέσει απ' ευθείας το έργο "Κατασκευή στηθαίου και τσιμεντόστρωση στο χώρο στάθμευσης Πίσω Γειτονιάς Τ.Κ. Δαμαριώνα", με συνολικό προϋπολογισμό 11.906,79 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με την μελέτη, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 9:00π.μ. έως 14:00μ.μ., στο τηλέφωνο 2285360116, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Πανταζίδης Δημήτριος και FAX επικοινωνίας 2285023570.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την Πέμπτη 28-6-2012 και ώρα 14:00μ.μ,  στο γραφείο του αντιδημάρχου κ. Απόστολου Ψαρρά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσδιορισμού αναδόχου, που θα γίνει παρουσία και υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας.

4. Για την ανάθεση γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. ή, κατά περίπτωση και στα νομαρχιακά μητρώα , που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1 ή Α2 ή 1η στην κατηγορία οικοδομικά, β) Επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Νομαρχιακό Μητρώο που τηρείται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων, εφόσον μπορούν να αναλαμβάνουν έργα κατηγορίας οικοδομικά.

5. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Σ.Α.Τ.Α.). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

6. Η απ' ευθείας ανάθεση θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Συνημμένα Αρχεία

Ο Δήμαρχος καα
Απόστολος Ψαρράς Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.