Δελτίο Τύπου
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Την απόφαση ένταξης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΟΥ, ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΑΡΩΝ ΝΗΣΟΥ ΝΑΞΟΥ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ», προϋπολογισμού 37.539.000€, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007 – 2013 (ΠΑΑ), υπέγραψε στις 30/7/2009 ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σωτήρης Χατζηγάκης παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου, των Βουλευτών Ν. Κυκλάδων κ. Βρούτση Ιωάννη και κας Μανούσου – Μπινοπούλου Αριάδνη και του Ειδικού Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών κ. Κωνσταντίνου Θεσσαλού. 

Το φράγμα Τσικαλαριου Νήσου Νάξου Ν. Κυκλάδων προβλέπεται να κατασκευαστεί επί της κοίτης του ποταμού Ποταμιάς (1χλμ. κατάντη του οικισμού Κάτω Ποταμιάς). Ο ταμιευτήρας του φράγματος θα αποθηκεύει τα επιφανειακά νερά του χειμάρρου Ποταμιάς και των λεκανών απορροής ανάντι των οικισμών Ποταμιάς, Σαγκρί του Δήμου Νάξου και Απειράνθου, Δαμαριώνας, Φιλώτι, Χαλκί του Δήμου Δρυαμαλίας.
Το φράγμα θα είναι λιθόρριπτο, ύψους 46 μέτρων, με ανάντη πλάκα στεγάνωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ταμιευτήρα χωρητικότητας 3.000.000 κμ. νερού, ωφέλιμου όγκου 2.850.000 κ.μ. νερού. 
Για την αξιοποίηση των νερών του ταμιευτήρα Τσικαλαριού, προβλέπεται η κατασκευή αρδευτικών δικτύων που θα καλύπτουν 10.500 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων του κάμπου Λιβαδίου, τα οποία σήμερα αρδεύονται πλημμελώς με γεωτρήσεις και πηγάδια. Άρα με την ολοκλήρωση και λειτουργία του ταμιευτήρα Τσικαλαριού και την συνδυασμένη λειτουργία με τους ήδη κατασκευασθέντες ταμιευτήρες Φανερωμένης και Εγγαρών θα είναι δυνατή η άρδευση της συνολικής έκτασης χωρίς επηρεασμό του υπόγειου υδροφορέα.
Το έργο θα συμβάλει αποφασιστικά στην ενίσχυση των διατιθέμενων υδατικών  πόρων και στην άμβλυνση του οξύτατου προβλήματος του ελλείμματος νερού στην νήσο, στην ανάπτυξη της γεωργίας και γενικότερα στην οικονομική ανάπτυξη της υπόψη περιοχής.
Αναλυτικότερα προβλέπονται τα παρακάτω έργα:

  1. Κατασκευή φράγματος Τσικαλαριού Νάξου, προϋπολογισμού 9.639.000,00€
  2. Απαλλοτριώσεις, προϋπολογισμού 800.000,00
  3. Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας παραγωγών, προϋπολογισμού 400.000,00€
  4. Προσφορά υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου ποιότητας, προϋπολογισμού 1.000.000,00€
  5. Αρχαιολογία, προϋπολογισμού 400.000,00€
  6. Μελέτη επικαιροποίησης δικτύων αξιοποίησης ταμιευτήρων Τσικαλαριού, Φανερωμένης και Εγγαρών Νάξου, προϋπολογισμού 300.000,00€
  7. Κατασκευή δικτύων αξιοποίησης ταμιευτηρων Τσικαλαριού, Φανερωμένης και Εγγαρών, προϋπολογισμού  25.000.000,00€

Σχόλια are closed.