Κατεπείγουσα ανάθεση δαπάνης μεταφοράς σορού σε Αθήνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Αρ. Πρωτ.: 6330/18.04.2022

Προς: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα ανάθεση δαπάνης μεταφοράς σορού σε Αθήνα»

Σε συνέχεια του εντοπισμού σορού αγνώστων λοιπών στοιχείων στη θαλάσσια περιοχή της Ηρακλειάς, κρίνεται ως άμεση προτεραιότητα η κατεπείγουσα ανάθεση στο Γραφείο Τελετών «Κωνσταντίνος Νικ. Τσελέντης», προκειμένου για τη μεταφορά στην Αθήνα, ώστε να διεξαχθούν όλες οι απαραίτητες ιατροδικαστικές ενέργειες.
Το Γραφείο Τελετών θα είναι αρμόδιο για όλες τις τυπικές και νόμιμες διαδικασίες της εν λόγω μεταφοράς.
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά και την έκδοση της σχετικής ΑΑΥ.

Ο Δήμαρχος,

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.