ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ « ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΑΣ».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΡΔΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη την από 13/01/2020 διαπίστωση βλάβης , την από 17/01/2020 έγγραφη εντολή  του Δημάρχου , ο Δήμος μας  θα προμηθευτεί αντλίες για την αποκατάσταση εκτάκτων ζημιών που προκλήθηκαν από την πρόσφατη κακοκαιρία «Ηφαιστίωνας» στην Νάξο

Πρόκειται για βλάβες αντλιών σε υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και αποκατάστασης , αφού έτσι θα διασφαλιστεί η επάρκεια παροχής ύδατος στους κατοίκους και η δημόσια υγεία.

Περιλαμβάνονται όσα μηχανήματα έπαθαν ανεπανόρθωτες σημαντικές βλάβες που δεν επιδέχονταν επισκευή και αποκατάσταση ή είναι ιδιαιτέρως πολυδάπανες και επιβάλλεται η αντικατάστασή τους με νέα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ – ΜΕΛΕΤΗ
ΤΥΠΟΙ ΑΝΤΛΙΩΝ

Σχόλια are closed.