ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Κ.Ε.Σ.Υ.) ΝΑΞΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή την 3η Δεκέμβρη – Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, την ημέρα που είναι αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Α.μεΑ., είναι ίσως η καλύτερη ευκαιρία να γίνει γνωστό στους συμπολίτες μας ότι από την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε η λειτουργία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Κ.Ε.Σ.Υ.) ΝΑΞΟΥ.

Το Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Νάξου είναι η μετεξέλιξη του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ) Νάξου. Πρόκειται ουσιαστικά για την αναβάθμιση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., αφού πλέον στο έργο του ενσωματώνονται ευρύτερες λειτουργίες υποστήριξης των σχολικών μονάδων, των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων, καθώς και η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου 4547/2018:

“Αποστολή των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των εργαστηριακών κέντρων της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Κ.Ε.Σ.Υ. δραστηριοποιούνται στους τομείς της διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, της διενέργειας αξιολογήσεων, του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, καθώς και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων ή των Ε.Κ., της διενέργειας ενημερώσεων και επιμορφώσεων και της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου”.

Παρότι πολλά απομένουν ακόμη να γίνουν για την πλήρη ανάπτυξη όλων των λειτουργιών του Κ.Ε.Σ.Υ. Νάξου (υλικοτεχνικός εξοπλισμός, πρόσθετη αίθουσα, κανονισμός λειτουργίας κ.ο.κ), δέσμευση όλων των μελών του προσωπικού του είναι να εργαστούμε σκληρά όχι μόνο για την υποστήριξη των ΑμΕΑ μέσω της αξιολόγησης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του μαθητικού πληθυσμού, αλλά πρωτίστως για την ψυχοκοινωνική τους υποστήριξη και την άρση των φραγμών για ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή τους στην εκπαίδευση και την κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε τους τοπικούς κοινωνικούς φορείς και συμπολίτες μας των Ανατολικών Κυκλάδων να σταθούν αρωγοί στο έργο του Κ.Ε.Σ.Υ. Νάξου με όλες τους τις δυνάμεις, επ’ ωφελεία όλων των μαθητών και της κοινωνίας γενικότερα.

 

Ο προϊστάμενος του Κ.Ε.Σ.Υ. Νάξου

Δρ. Κων/ννος Κλουβάτος

Σχόλια are closed.