Κεράσματα στο πλαίσιο εθιμοτυπικών επισκέψεων στην Κ. Σχοινούσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Σχοινούσα 07/08/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ. 132
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ
Πληροφορίες: Σταμάτιος Κωβαίος                                         ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλέφωνο: 2285074250

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
«Κεράσματα στο πλαίσιο εθιμοτυπικών επισκέψεων στην Κ. Σχοινούσας» .

Δια της παρούσης η Κ. Σχοινούσας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «Κεράσματα στο πλαίσιο εθιμοτυπικών επισκέψεων στην Κ. Σχοινούσας » από Παρασκευή 7 Αυγούστου έως και Τρίτη 11 Αυγούστου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 1.900,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Ο Πρόεδρος

Σταμάτιος Κωβαίος

Σχόλια are closed.