Κεράσματα στο πλαίσιο εθιμοτυπικών επισκέψεων στην Κ. Ηρακλειάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηρακλειά 07/08/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                             Αρ. πρωτ. 66
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κοινότητα Ηρακλειάς
Πληροφορίες: Δημήτριος Γαβαλάς                                          ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλέφωνο: 2285071545

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
«Κεράσματα στο πλαίσιο εθιμοτυπικών επισκέψεων στην Κ. Ηρακλειάς  » .

Δια της παρούσης η Κ. Ηρακλειάς του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «Κεράσματα στο πλαίσιο εθιμοτυπικών επισκέψεων στην Κ. Ηρακλειάς » από Παρασκευή 7 Αυγούστου έως και Τρίτη 11 Αυγούστου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 1.700,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Γαβαλάς

Σχόλια are closed.