Κεράσματα στο πλαίσιο εθιμοτυπικών επισκέψεων στην Κ. Κουφονησίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κουφονήσι 07/08/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: 176
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Κ. Κουφονησίων
Πληροφορίες: Αντώνης Κωβαίος
Τηλέφωνο: 2285071379 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
«Κεράσματα στο πλαίσιο εθιμοτυπικών επισκέψεων στην Κ. Κουφονησίων» .

Δια της παρούσης η Κ. Κουφονησίων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «Κεράσματα στο πλαίσιο εθιμοτυπικών επισκέψεων στην Κ. Κουφονησίων » από Παρασκευή 7 Αυγούστου έως και Τρίτη 11 Αυγούστου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1.Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

Ο Πρόεδρος

Κωβαίος Αντώνης

Σχόλια are closed.