ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Δονούσα  07/08/2020

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              Αρ. πρωτ. 122

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ.Κ. Δονούσας

Πληροφορίες: Σιγάλας Χρήστος                          ΠΡΟΣ:  κάθε ενδιαφερόμενο

Τηλέφωνο:      2285051600

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για

«Κεράσματα στο πλαίσιο εθιμοτυπικών επισκέψεων στην Κ. Δονούσας» .

 

  Δια της παρούσης η Κ. Δονούσας  του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: «Κεράσματα στο πλαίσιο εθιμοτυπικών επισκέψεων στην Κ. Δονούσας » από Παρασκευή 7 Αυγούστου έως και Τρίτη 11 Αυγούστου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  2.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Η παραπάνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

 

Ο Πρόεδρος

Σιγάλας Χρήστος

Σχόλια are closed.