ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                 Νάξος 24/01/2012

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ  & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                       Αρ. Πρωτ. : 1023                         

Ταχ. Δ/νση    : Χώρα Νάξου
Τ.Κ.               : 84300
Πληροφορίες : Βερύκοκκος Εμμ.
Τηλέφωνο      : 2285360132

Κλήρωση επιτροπών παραλαβής και αξιολόγησης ΕΚΠΟΤΑ

Την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου κλήρωση προκειμένου να αναδειχθούν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών παραλαβής και αξιολόγησης ΕΚΠΟΤΑ καθώς και για τον ορισμό επιτροπών παραλαβής προμηθειών, εργασιών και μεταφορών του Π.Δ. 28/80 σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 26 του Ν. 4024/2011 και την αρ. 20/5-1-12 απόφαση Δημάρχου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Σχόλια are closed.