ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                             Νάξος 8/2/2012
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                              Αρ. Πρωτ. : οικ.1773
Ταχ. Δ/νση      : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας   : 84300
Πληροφορίες   : Φυρογένης Απ.
Τηλέφωνο       : 2285360127
FAX                 : 2285023570
Ηλ. ταχυδρ.:   : apofir@naxos.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β')
3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής, Οριστικής Παραλαβής, Προσωρινής και Οριστικής Έργων, σύμφωνα με τις διάταξεις του άρθρου 73 και 75 του Ν. 3669/08.

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2012, ώρα 9:00 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν:

Α.     τις Επιτροπές Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των κάτωθι Έργων:

1.   Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στο Τ.Δ. Δαμαριώνα

2.   Αντικατάσταση κουφωμάτων στα σχολεία του Δήμου Νάξου

3.   Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Σαγκρίου

4.   Αποκατάσταση λιθόστρωτου μονοπατιού στον οικισμό Μερσίνη Κοινότητας Δονούσας

Β.     τις Επιτροπές Οριστικής Παραλαβής των κάτωθι Έργων:

1.   Αποπεράτωση πεζοδρομίων περιφερειακού δρόμου πόλης Χώρας Νάξου

2.   Αποπεράτωση νέου νεκροταφείου Δήμου Νάξου

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.e-naxos.eu)

Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ.

Γρυλλάκης Δημήτριος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Σχόλια are closed.