ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                           

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ

Νάξος, 01-11-2016

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Δημοτική Κοινότητα Νάξου καλεί τους συγγενείς οι οποίοι έχουν ενταφιασμένους στα Κοιμητήρια Χώρας (Άγιος Χρυσόστομος) και Αγγιδίων (όπου έχει επέλθει η υποχρεωτική 4ετής ταφή), να προσέλθουν έως τις 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου (Δημοτική Βιβλιοθήκη Δημαρχείου) προκειμένου να δηλώσουν εγγράφως τη βούλησή τους ως προς τον προγραμματισμό της εκταφής. Από την επομένη η Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου θα προβαίνει σε όλες τις απαιραίτητες ενέργειες, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας των Κοιμητηρίων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (άρθρο 14 _181/2015).


Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας  Νάξου
Ευθύμιος   Μαυρογιάννης

Comments are closed.