ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
   
          Νάξος,   02/02/2016
          Αρ. Πρωτ.: 1494

ANAKOINΩΣΗ
Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων,
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60A)
2. Την 39608/14-09-2011 απόφ. αναπλ. υπουργού ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2200Β/30-09-2011)
3. Την υπ. αριθ.: 04/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΝ&ΜΚ
4. Την με αρ. πρωτ.: 3757/2013 αίτηση
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία, για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των αναφερόμενων κοινόχρηστων χώρων (των οικισμών στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου), στον οικισμό Τ.Κ. Γαλήνης Νάξου, για τη διαδικασία κύρωσης εδαφικού τμήματος (οδού), ως κοινόχρηστου χώρου, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α).
Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Συνημμένα αρχεία

Ο Δήμαρχος
κ.α.α
Τοτόμης Πρωτονοτάριος
Αντιδήμαρχος

                                                                                                     

Σχόλια are closed.