Νάξος 30/05/2024   Αρ. Πρωτ.: 9602

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΡΟΣ
Γραφείο Δημάρχου • Α.Τ. Νάξου
• Δημοτική Αστυνομία
• ΚΤΕΛ Νάξου
• Πυροσβεστικό κλιμάκιο Νάξου
• Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

ΚΟΙΝ.
• Κοινότητα Αγίου Αρσενίου
• Κοινότητα Γλινάδου
• Σμίλη ΑΤΕ
Πληρ.: Σ. Κάγκανη
Τηλέφωνο: 2285360101
E-mail: press@naxos.gov.gr

Θέμα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα οδού από Άγιο Αρσένιο προς Χώρα
Σχετ.: το με α.π. εισερχ. Δήμου: 9602/30-05-2024 αίτημα του αναδόχου του έργου

Προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες εκσκαφών επί της δημοτικής οδού που οδηγεί από τον οικισμό του Αγίου Αρσενίου προς την πόλη της Νάξου (δρόμος Τυροκομείου Ε.Α.Σ.) στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγός μεταφοράς ακαθάρτων Τ. Κ. Σαγκρίου – Βίβλου» απαιτείται η διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα του δρόμου, όπως παρουσιάζεται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη (με κόκκινο χρώμα) για λόγους Οδικής Ασφάλειας. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα ξεκινήσει την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 και θα διαρκέσει μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εργασιών.
• Για την πρόσβαση στο Τυροκομείο καθώς και τους άλλους δραστηριοποιούμενους στην περιοχή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρακαμπτήρια οδός η οποία σημειώνεται επί του χάρτη με μπλε χρώμα (είτε μέσω Γλινάδου είτε μέσω Χώρας). Τα τμήματα του έργου στα οποία ολοκληρώνονται οι εργασίες, θα παραδίδονται στην κυκλοφορία.
• Για την ασφαλή και ομαλή κυκλοφορία, ο ανάδοχος καλείται να λάβει ιδιαίτερη μέριμνα για τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας και σήμανσης (και νυχτερινής φωτοσήμανσης) για την ασφαλή και ομαλή κυκλοφορία, καθώς και την επιτόπια παρουσία μελών του συνεργείου του για παροχή οδηγιών.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση και τη συνδρομή σας, για την ομαλή ολοκλήρωση των εργασιών και την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.
Το παρόν να αποσταλεί προς δημοσίευση στα τοπικά μέσα και φορείς προς ενημέρωση.
(Ακολουθεί απόσπασμα χάρτη της περιοχής παρέμβασης).

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.