Λήψη απόφασης για απόδοση τιμών και δωρεάν παραχώρηση τάφου στο κοιμητήριο της Κοινότητας Κυνιδάρου της αειμνήστου συντοπίτισσάς μας Ειρήνης Κονιτοπούλου – Λεγάκη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΑΔΑ 65ΧΛΩΚΗ-ΦΞΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Απόσπασμα από το πρακτικό της 5ης/2022 έκτακτης – κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων της 31ης Μαρτίου 2022 δια περιφοράς.

Αρ. Απόφ. 19/2022 Περίληψη: Λήψη απόφασης για απόδοση τιμών και δωρεάν παραχώρηση τάφου στο κοιμητήριο της Κοινότητας Κυνιδάρου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στο άγγελμα του θανάτου της αειμνήστου συντοπίτισσάς μας και με τεράστια προσφορά στον πολιτισμό και την κοινωνική ζωή της νήσου Νάξου, του Δήμου μας και της Χώρας μας ευρύτερα, Ειρήνης Κονιτοπούλου – Λεγάκη.

Συμμετέχοντες Σύμβουλοι: Μανιός Δημήτριος, Μαυρομμάτης Φώτιος, Πολυκρέτης Εμμανουήλ, Παντελιάς Ευάγγελος, Πράσινος Δημήτριος, Σέργης Νικόλαος, Σιδερής Νικόλαος, Ταγκούλης Ιωάννης, Βαθρακοκοίλης
Νικόλαος, Κατσαράς Ευάγγελος, Ορφανός Ηλίας, Κορακίτης Εμμανουήλ, Χατζηανδρέου Λεονάρδος, Μαράκης Ιωάννης, Μπερτσιάς Αθανάσιος, Μανδηλαράς Γεώργιος, Πιτταράς Αντώνιος, Κάρλοβιτς Νικόλαος, Βρούτσης
Βασίλειος, Νομικός Νικόλαος, Φουτάκογλου Αικατερίνη, Κορρές Ιωάννης.
Μη συμμετέχοντες Σύμβουλοι: Γαβαλάς Ιωάννης, Μαργαρίτη Παρασκευή, Βασαλάκης Αντώνιος, Βάβουλας Εμμανουήλ, Βασιλάκη Σοφία.
Στην συνεδρίαση κλήθηκε και συμμετέχει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Κυνιδάρου κ. Κων/νος Κλουβάτος.
Παρών στην συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών ήταν ο υπάλληλος του Δήμου ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού, Γιώργος Χατζηανδρέου.
Το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, επί του οποίου τα Μέλη του Σώματος καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά τυχόν απόψεις και την ψήφο τους, έχει τίτλο:
Λήψη απόφασης για απόδοση τιμών και δωρεάν παραχώρηση τάφου στο κοιμητήριο της Κοινότητας Κυνιδάρου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στο άγγελμα του θανάτου της αειμνήστου συντοπίτισσάς μας και με τεράστια προσφορά στον πολιτισμό και την κοινωνική ζωή της νήσου Νάξου, του Δήμου μας και της Χώρας μας ευρύτερα, Ειρήνης Κονιτοπούλου – Λεγάκη.
Ομόφωνα εγκρίθηκε το κατεπείγον του θέματος.

Το γεγονός ότι η αποβιώσασα υπήρξε σπουδαίος άνθρωπος, άξια οικογενειάρχης και μια από τις σπουδαιότερες ερμηνεύτριες του νησιώτικου τραγουδιού με πλούσιο έργο, αυθεντικές ερμηνείες και
τεράστια προσφορά στο παραδοσιακό τραγούδι και εν γένει στον πολιτισμό, την κοινωνική ζωή της νήσου Νάξου, του Δήμου μας και της Χώρας μας ευρύτερα .
Αποφασίζει ομόφωνα:
1. Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια του στην οικογένεια της θανoύσης.
2. Να κυματίζει μεσίστια η σημαία στο Δημαρχιακό Μέγαρο και στο Κατάστημα της Κοινότητας Kυνιδάρου,
τόπο καταγωγής της θανούσης, μέχρι και την ημέρα της εξοδίου ακολουθίας.
3. Την κατάθεση στεφάνου εις μνήμη της αποβιωσάσης.
4. Την ονομασία κεντρικής οδού της πόλεως Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σε οδό «Ειρήνης Κονιτοπούλου -Λεγάκη».
5. Τη δωρεάν παραχώρηση τάφου στο κοιμητήριο της Κοινότητας Κυνιδάρου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, ως ένδειξη τιμής και αναγνώρισης της προσφοράς της.
6. Να επιδοθεί το παρόν στην οικογένεια της θανούσης.
7. Να αναρτηθεί η παρούσα απόφαση στην ιστοσελίδα του Δήμου και να σταλεί στον τοπικό τύπο και στα ηλεκτρονικά μέσα ΜΜΕ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 19/2022.
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη:
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης Μανιός Δημήτριος, Πολυκρέτης Εμμανουήλ, Παντελιάς
Ευάγγελος, Πράσινος Δημήτριος, Σέργης Νικόλαος, Σιδερής Νικόλαος, Ταγκούλης Ιωάννης, Βαθρακοκοίλης Νικόλαος,
Κατσαράς Ευάγγελος, Ορφανός Ηλίας, Κορακίτης Εμμανουήλ, Χατζηανδρέου Λεονάρδος, Μαράκης Ιωάννης,
Μπερτσιάς Αθανάσιος, Μανδηλαράς Γεώργιος, Πιτταράς Αντώνιος, Κάρλοβιτς Νικόλαος, Βρούτσης Βασίλειος,
Νομικός Νικόλαος, Φουτάκογλου Αικατερίνη, Κορρές Ιωάννης.
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου
Κλουβάτος Κωνσταντίνος (Κοινότητα Κυνιδάρου)
Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτη

 

Συνημμένη Απόφαση

 

Σχόλια are closed.