Λήψη μέτρων ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας στην Τ.Κ. Κορώνου για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων Ενημέρωση

Ενημέρωση

Θέμα: “Λήψη μέτρων ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας στην Τ.Κ. Κορώνου για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων”

Στο πλαίσιο εφαρμογής της παραπάνω σχετικής και λόγω της υψηλής επικινδυνότητας για εκδήλωση πλημμυρικού φαινομένου στην πληγείσα από πυρκαγιά περιοχή της Κορώνου, ζητούμε οι φορείς που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από έντονα καιρικά φαινόμενα, για την άμεση και συντονισμένη αντιμετώπιση τυχόν έκτακτης ανάγκης στην περιοχή του οικισμού, να τίθενται σε κατάσταση ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας βάσει του σχεδιασμού τους και για τη χρονική περίοδο που αναμένονται τα φαινόμενα βάσει του Δελτίου πρόβλεψης από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Ειδικότερα..παρακαλούνται: – Ο Δήμος να θέτει τα διαθέσιμα μέσα και προσωπικό προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν έκτακτες ανάγκες και συνέπειες στην εν λόγω περιοχή. – Το Α.Τ. Νάξου για την κατά την κρίση του εξασφάλιση της ετοιμότητας του, με στόχο την άμεση κινητοποίηση για τον έλεγχο της κυκλοφορίας στην περιοχή, την επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων στο Επαρχιακό Δίκτυο, όταν οι συνθήκες το επιβάλουν, όπως και την ενημέρωση του κοινού για την επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο. – Τα ο Πυρ/κό Κλιμάκιο Νάξου για την κατά την κρίση του εξασφάλιση ετοιμότητας με στόχο την άμεση κινητοποίηση και επέμβαση για την αντιμετώπιση τυχόν συνεπειών στη περιοχή, που αφορούν τη ζωή και την περιουσία πολιτών.………………………………………………. – Τέλος ο αρμόδιος υπάλληλος του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου να παρακολουθεί την εξέλιξη των φαινομένων, προκειμένου να εξασφαλιστεί άμεση ενημέρωση και κινητοποίηση όλων των φορέων

Σχόλια are closed.