ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                              Νάξος, 10/1/2018

 

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νεοσύστατη κοινωνική δομή, η οποία απευθύνεται σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κατέστη δικαιούχος της πράξης με την αριθμ. 4179/30-09-2016 Απόφαση Ένταξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002153 στο Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014–2020» στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας εστιάζει στην ενημέρωση και στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη, περιλαμβάνοντας τρεις κεντρικούς άξονες, οι οποίοι είναι:

  • Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
  • Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και δομές και
  • Παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.

Ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι όλοι οι κάτοικοι του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων καθώς και του Δήμου Αμοργού  με αριθ. Απόφασης 99/2016 του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», άτομα κάθε ηλικίας και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι/ες, μετανάστες, ΑΜΕΑ, και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Το Κέντρο Κοινότητας στελεχώνεται από κοινωνική λειτουργό, ψυχολόγο και διοικητική υπάλληλο. Στεγάζεται σε κτίριο επί της περιφερειακής οδού Χώρας- Εγγαρών (απέναντι από τις Εργατικές Κατοικίες).

Στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 22853-60174, 22850-24844, e-mail: kk@naxos.gov.gr

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή  7:00 – 15:00.

Σχόλια are closed.