Λειτουργία περιπτέρου ανακύκλωσης Κ. Σχοινούσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ. 6849/11-5-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κ. Σχοινούσας
Πληροφορίες: Κωβαίος Σταμάτιος ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλέφωνο: 2285074250

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για “Λειτουργία περιπτέρου ανακύκλωσης Κ. Σχοινούσας”

Δια της παρούσης η Κ. Σχοινούσας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «Λειτουργία περιπτέρου ανακύκλωσης Κ. Σχοινούσας » από Τρίτη 11 Μαΐου 2021 έως και Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 με ενδεικτικό προϋπολογισμό 3.999,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1.Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα
4.ΚΑΔ επιχείρησης

Ο Πρόεδρος

Κωβαίος Σταμάτος

Σχόλια are closed.