Λειτουργία περιπτέρου ανακύκλωσης Κ. Ηρακλειάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ. 7058/13-5-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Πληροφορίες: Δημήτριος Γαβαλάς ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλέφωνο: 2285071545

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για “Λειτουργία περιπτέρου ανακύκλωσης Κ. Ηρακλειάς”

Δια της παρούσης η Κ. Δονούσας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «Λειτουργία περιπτέρου ανακύκλωσης Κ. Ηρακλειάς » από Πέμπτη 13 Μαΐου 2021 έως και Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 με ενδεικτικό προϋπολογισμό 3.999,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1.Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα
4.ΚΑΔ επιχείρησης

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

Δημήτριος Γαβαλάς

Σχόλια are closed.