Λειτουργία περιπτέρου ανακύκλωσης Κ. Δονούσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.πρωτ. 7465/18-5-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Κ. Δονούσας
Πληροφορίες: Σιγάλας Χρήστος ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλέφωνο: 2285051600

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για «Λειτουργία περιπτέρου ανακύκλωσης Κ. Δονούσας» .

Δια της παρούσης η Κ. Δονούσας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «Λειτουργία περιπτέρου ανακύκλωσης Κ. Δονούσας » από Τρίτη 18 Μαΐου 2021 έως και Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 με ενδεικτικό προϋπολογισμό 3.999,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1.Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα
4.ΚΑΔ επιχείρησης

Ο Πρόεδρος

Σιγάλας Χρήστος

Σχόλια are closed.