ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Υπεύθυνος: Μανόλης Λυκουρόπουλος
E-mail: pressnaxoy@gmail.com
Νάξος, 25/6/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου «Ελπίδα»

Αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των πολιτών και έχοντας κοινωνική ευαισθησία, η Δημοτική Αρχή δημιούργησε το Κοινωνικό Παντοπωλείο «Ελπίδα», το οποίο άνοιξε τις πύλες του στις 18 Δεκεμβρίου 2012.

Η Δημοτική Αρχή απέδειξε έμπρακτα το ενδιαφέρον της και τη μέριμνά της για τη σωστή και με διαφάνεια λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, χωρίς μικροκομματικές σκοπιμότητες. Γι' αυτό εξ αρχής αποφάσισε τα θέματα του νεοσύστατου Παντοπωλείου να αναλάβει  ανεξάρτητη, διαπαραταξιακή Επιτροπή Διαχείρισης, η οποία είναι και η μόνη υπεύθυνη να συντάσσει και να εγκρίνει την τελική κατάσταση των δικαιούχων, αυστηρά βάσει των οικονομικών κριτηρίων ένταξης που έχουν καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και να ελέγχει την καταγραφή και διακίνηση των προϊόντων.

Παρά τις προσπάθειες που καταβάλουν αρκετοί να υπονομεύσουν και να υποβαθμίσουν τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου «Ελπίδα», ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων συνεχίζει να στηρίζει τους στόχους που υπηρετεί ο θεσμός του Κοινωνικού Παντοπωλείου, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την ευαισθητοποίηση ατόμων και εταιρειών με στόχο τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα στήριξης των συμπολιτών μας που χρήζουν βοήθειας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ο οποίος ψηφίστηκε σχεδόν από το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου (μόνο 1 ψήφος κατά), οι ποσότητες των προϊόντων, που θα προσφέρονται στους δικαιούχους, θα είναι ανάλογες με τη διαθεσιμότητα που θα έχει το Παντοπωλείο στα είδη του και αυτό γιατί η ενίσχυσή του βασίζεται κυρίως στην κοινωνική αλληλεγγύη, στην ευαισθητοποίηση των δημοτών και στον εθελοντισμό. Μέχρι τώρα έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα αλληλεγγύης σύλλογοι, σχολεία, επιχειρηματίες και ιδιώτες, αλλά και εκατοντάδες πολίτες που ενισχύουν με τρόφιμα τα καλάθια του Κοινωνικού Παντοπωλείου, που έχουν τοποθετηθεί στα καταστήματα τροφίμων του νησιού. Επίσης, σημαντική ήταν η ενίσχυση του Δήμου Ακανθούς της Κύπρου. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για προμήθεια τροφίμων από το Δήμο, βάσει κονδυλίου ύψους 75.000€, που είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2013 για να διασφαλίσει τη διανομή προϊόντων σε τακτά διαστήματα στη διάρκεια του έτους. Σε όλες τις περιπτώσεις, η παραλαβή και διακίνηση των προϊόντων γίνεται από τα μέλη της Επιτροπής, τα οποία υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο καταγραφής εισερχόμενων και εξερχόμενων ειδών.

Κατόπιν τούτων, από τις 18 Δεκεμβρίου που έγιναν τα εγκαίνια του Κοινωνικού Παντοπωλείου «Ελπίδα» μέχρι σήμερα έχουν γίνει δύο διανομές τροφίμων αποκλειστικά στους 310 δικαιούχους του, όπως αυστηρά ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας του. Με τη συμπλήρωση έξι μηνών από την έναρξη λειτουργίας του θεσμού, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έχει πλέον αποκτήσει την πολύτιμη εμπειρία, ώστε να επαναξιολογήσει τα κριτήρια ένταξης των δικαιούχων, όπως άλλωστε προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του, ώστε το Κοινωνικό Παντοπωλείο «Ελπίδα» να αποτελέσει στήριγμα των δημοτών που έχουν περιέλθει σε δυσμενή θέση. Για το λόγο αυτό, άμεσα θα επανακαθοριστούν τα κριτήρια ένταξης των δικαιούχων, τα οποία θα επικυρωθούν από το ανώτατο όργανο στη λειτουργία του Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο.

Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που διαχέεται, σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, αποτελεί προσπάθεια αμαύρωσης και υπονόμευσης της λειτουργίας του, η οποία βασίζεται σε μικροπολιτικές και παραταξιακές σκοπιμότητες, στην πλάτη των δημοτών που βρίσκονται σε απόγνωση λόγω της οικονομικής κρίσης. Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων είναι αποφασισμένος να διαφυλάξει το Κοινωνικό Παντοπωλείο μακριά από τέτοιες λογικές και νοοτροπίες.

Σχόλια are closed.