Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο:
«Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου ΝΑΞΟΥ (ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ), για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης»

Διαβάστε τη διακήρυξη:

Διακήρυξη

Comments are closed.