ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΝΑΞΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου, 84300
Τηλέφωνο: 22850 22300, Fax: 22850 24549
e-mail: naxos@hcg.gr Νάξος, 13-02-2023
ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: «ΛΗΨΗ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ».
ΣΧΕΤ:
Α) Η με ΩΠ.:131011/03-23 Διαταγή Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΚΕΠΙK.
Β) Η με ΩΠ.: 131012/03-23 Διαταγή Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΕΚΣΕΔ/ΝΤ.

1. Σε εκτέλεση ανωτέρω (Α) σχετικού Δελτίου Αναγγελίας Θυελλωδών Ανέμων από Ε.Μ.Υ./Ε.Μ.Κ (Ελληνικό, 13-03-23/1000 UTC, Α.Α.152/2023) και (Β) ομοίου σας ενημερώνουμε:
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 26,00 ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 1322 UTC ΒΟΡΕΙΟΙ 7 Ή (ΔΙΑΖ) 8 ΜΠΟΦΟΡ.
2. Λαμβάνοντας υπόψη αφενός, την απήχηση και την αμεσότητα που έχουν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στο κοινό και αφετέρου το εύρος των αναγνωστών, ακροατών και
θεατών που διαθέτει το κάθε μέσο, επιθυμούμε να κάνουμε χρήση του χώρου (εφημερίδων) και του χρόνου (ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού) με σκοπό την όσο το δυνατόν πιο μακρά
δημοσίευση και μετάδοση του ανωτέρω δελτίου τύπου στα μέσα σας, ώστε να επιτευχθεί η έγκαιρη και υπεύθυνη ενημέρωση του κοινού.
3. Αλιευτικοί Σύλλογοι αποδέκτες του παρόντος όπως προνοήσουν για την έγκαιρη και άμεση ενημέρωση των επαγγελματιών αλιέων μελών τους.
4. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και πιστεύουμε ότι η προσπάθεια αυτή που καταβάλλεται από Υπηρεσία μας για την ενημέρωση των πολιτών, να αποδώσει στο μέγιστο βαθμό.

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟ

Σχόλια are closed.