ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδικας: 84300

 

Προς: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΠΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 και ώρα 12.00, για την «Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων» όπως αυτά περιγράφονται στην Τεχνική Μελέτη, που επισυνάπτεται.

«Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων»

ΚΑ 20-6699 [Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων]

CPV 39540000-9 [Διάφορα σχοινιά, πλεξούδες, σπάγκοι και πλέγματα]

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για τη διασφάλιση της ποιότητας των ειδών.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

 

Ο Δήμαρχος καα,

Βαθρακοκοίλης Νικόλαος

Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.