ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΑΡΜΑΡΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΜΕ ΝΑΞΙΑΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 05-08-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 750
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου Προς: κ. Κλουβάτο Βασίλειο – Οβελιστήριο
Ταχ. Κώδικας : 843 00
Πληροφορίες : Γιακουμή Χριστίνα
Τηλέφωνο : 2285024259
e-mail : dke@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την δαπάνη «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΑΡΜΑΡΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΜΕ ΝΑΞΙΑΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ» έως την Τετάρτη 11 Αυγούστου 2021, 10:00 π.μ.
Η δαπάνη περιλαμβάνει την παράθεση δεκαπέντε (15) γευμάτων, στους δέκα (10) συμμετέχοντες στο 4ο Συμπόσιο Μαρμαρογλυπτικής το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Δαμαλά Νάξου από 20 Αυγούστου 2021 έως 10 Σεπτεμβρίου 2021, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300, δίπλα στο βενζινάδικο REVOIL (Φηκάς). Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285024259.
Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ.

Ο Πρόεδρος

 

ΣΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Σχόλια are closed.