ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Νάξος, 3/10/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τη σύμβαση για την εκπόνηση «Μελέτες Στατικής Επάρκειας Κτιρίων», ποσού 132.475,40 € από ιδίους πόρους υπέγραψαν ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρης Λιανός, με την ανάδοχο εταιρία.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο έλεγχος και η αποτίμηση της Στατικής Επάρκειας, η Στατική Μελέτη καθώς και η Μελέτη Ανασχεδιασμού και Ενίσχυσης τριών σχολικών κτιρίων και δύο αθλητικών εγκαταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, οι μελέτες αφορούν στον έλεγχο της στατικής επάρκειας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νάξου, του Γυμνασίου Τραγαίας και του 1ου Γυμνασίου Νάξου, του ΔΑΚ και του Κλειστού Γυμναστηρίου.
Οι ενέργειες περιλαμβάνουν ελέγχους των κτιρίων, στατική μελέτη αποτύπωσης, μελέτη στατικής επάρκειας και εργαστηριακές δοκιμές για την εκτίμηση των μηχανικών χαρακτηριστικών των υλικών, την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας των κτιρίων καθώς και τον στατικό και αντισεισμικό έλεγχο του φέροντος οργανισμού τους. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο θα συνταχθεί Μελέτη Ανασχεδιασμού και Ενίσχυσης των κτιρίων.
«Ο συστηματικός έλεγχος της στατικής επάρκειας των παλαιών κτιρίων είναι απαραίτητος προκειμένου τα δημοτικά μας κτίρια να λειτουργούν σύμφωνα με τον σύγχρονο αντισεισμικό κανονισμό. Τα πέντε κτίρια που επιλέχθηκαν θεωρούνται κρίσιμες υποδομές καθώς πρόκειται είτε για σχολικά κτίρια, τα οποία στεγάζουν καθημερινά μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό, είτε για γήπεδα, τα οποία χρησιμοποιούνται από πολλούς αθλητές, προσωπικό και λοιπούς επισκέπτες καθημερινά. Η παλαιότητά τους, η έλλειψη αδειών και στατικών μελετών και η διαπιστωμένη ανάγκη λειτουργικής και ενεργειακής αναβάθμισής τους καθιστούν απαραίτητη τη διενέργεια στατικών ελέγχων» δήλωσε μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρης Λιανός.

Σχόλια are closed.