ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ Δ.Ε. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ 2019-2021

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Σχοινούσα  26/8/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              Αρ.Πρωτ.: 90

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ.Κ. Σχοινούσας

Πληροφορίες: Μιχαήλ Σιγάλας                               ΠΡΟΣ: Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Τηλέφωνο:      2285074250

 

 

 

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για

Συντήρηση- παρακολούθηση καλής λειτουργίας μονάδων αφαλάτωσης

Δ.Ε. Σχοινούσας

 

Δια της παρούσης η ΔΚ Σχοινούσας  του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: «Συντήρηση- παρακολούθηση καλής λειτουργίας μονάδων αφαλάτωσης Δ.Ε. Σχοινούσας»  από Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019 έως και Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  23.754,69 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

 

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1.Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.

2.Ασφαλιστική ενημερότητα

3. Φορολογική ενημερότητα

 

Ο Πρόεδρος

Σιγάλας  Μιχαήλ

Συνημμένο

Σχόλια are closed.