ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΛΗΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΤΗ ΝΑΞΟ

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΛΗΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΤΗ ΝΑΞΟ» με προεκτιμώμενη αμοιβή 56.402,33 € (χωρίς ΦΠΑ).

 

Συνημμένα Έγγραφα
Προσαρτήματα

 

Σχόλια are closed.