Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας αυτοψίας και νέα πρόσκληση (Εντολή) της ΕΕΠΕΤ χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων για τη διενέργεια της 1ης/2023 αυτοψίας σε πιθανολογούμενα επικινδύνως ετοιμόρροπα κτίρια στο Δήμο Νάξου.

Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας αυτοψίας και νέα πρόσκληση (Εντολή) της ΕΕΠΕΤ
χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων για τη διενέργεια της 1ης/2023
αυτοψίας σε πιθανολογούμενα επικινδύνως ετοιμόρροπα κτίρια στο Δήμο Νάξου.

Συνημμένο έγγραφο

Σχόλια are closed.