1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση από τον Δήμο ή Κοινότητα που είναι γραμμένος-η.
  2. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να περιέχει στοιχεία του πρώην συζύγου, του α' γάμου, διαζευκτηρίου, απόφαση πρωτοδικείου για την λύση του γάμου, και στοιχεία των παιδιών αν υπάρχουν.
  3. Επιπλέον αν ο ενδιαφερόμενος είναι γυναίκα, θα πρέπει να αναφέρονται και στοιχεία επιμέλειας των παιδιών, δηλαδή ιδιωτικό συμφωνητικό και πρακτικό πρωτοδικείου.

Σχόλια are closed.