1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση από τον Δήμο ή την Κοινότητα που είναι γραμμένη η οικογένεια.
  2. Ληξιαρχική πράξη γάμου, μόνον σε περίπτωση που δεν αναφέρονται πλήρη στοιχεία γάμου στο ανωτέρω πιστοποιητικό γι' αυτόν τον λόγο παρακαλούνται οι δημότες να διαβάζουν καλά το πιστοποιητικό που προσκομίζουν στην υπηρεσία μας για να αποφευχθούν τυχόν ταλαιπωρίες.
  3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής που κατοικεί η οικογένεια (αφορά μόνον τα ενήλικα άτομα της οικογένειας).

Σχόλια are closed.