ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Εκπαίδευση Υπευθύνων Λειτουργίας, Διαχείρισης και Ασφάλειας Πληροφοριακών και Δικτυακών Συστημάτων (150 ωρών – 3.5 μήνες)
Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ και της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η πλατφόρμα Ε.Π.Τ.Α. (https://epta.aegean.gr) υλοποιεί πρόγραμμα επιμόρφωσης και εξειδικευμένης κατάρτισης με τίτλο:
« Εκπαίδευση Υπευθύνων Λειτουργίας, Διαχείρισης και Ασφάλειας Πληροφοριακών και Δικτυακών Συστημάτων »
Σκοπός
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην απόκτηση απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων αναφορικά με τις Σύγχρονες Τεχνολογίες Δικτύων και την Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Εργαζόμενοι σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις ως διευθυντικά στελέχη, προϊστάμενοι, τομεάρχες, τεχνική και διοικητική υποστήριξη, το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας επιμορφώνονται με το συγκεκριμένο πρόγραμμα ώστε να ενισχύσουν τις παραγωγικές τους δυνατότητες και να βελτιώσουν την οργάνωση, διοίκηση και επικοινωνία μέσα στον επαγγελματικό τους χώρο. Επιπλέον το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιώτες με επαγγελματικό προσανατολισμό την πληροφορική που επιθυμούν να αποκτήσουν και να διευρύνουν τις γνώσεις τους πάνω σε θέματα δικτύωσης και ασφάλειας.
Το πρόγραμμα καλύπτει τις βασικές αρχές των σύγχρονων τεχνολογιών επικοινωνιών και δικτύωσης, καθώς και ζητήματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο. Το πρόγραμμα δεν προϋποθέτει προηγούμενη γνώση ή πρακτική εμπειρία σε θέματα δικτύωσης και ασφάλειας για την παρακολούθηση του.
Γενικές πληροφορίες
Επιστημονικός Υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κ. Χαράλαμπος Σκιάνης, Καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.
Το πρόγραμμα στελεχώνεται από έμπειρους εκπαιδευτές με μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους και ιδιαίτερη επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις ευθύνης σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα (ένοπλες δυνάμεις).
Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπεται εκπαίδευση 150 ωρών, σε χρονικό διάστημα τρεισήμισι (3.5) μηνών, αξιοποιώντας αποκλειστικά την εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, χωρίς υποχρεωτική παρακολούθηση. Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, πρακτική εξάσκηση και εργασίες ανάπτυξης στις θεματικές ενότητες καθώς και η επικοινωνία με τους καταξιωμένους επιστήμονες που διδάσκουν, διασφαλίζουν την σε βάθος κατανόηση του οικοσυστήματος των τεχνολογιών και υπηρεσιών δικτύων και ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και τις πρακτικές αξιοποίησής τους.
Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να αναλάβουν υπεύθυνα την λειτουργία, διαχείριση και ασφάλεια πληροφοριακών και δικτυακών συστημάτων. Ενδεικτικά το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

• Στελέχη ΙΤ Επιχειρήσεων
• Στελέχη ΙΤ Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
• Στελέχη όλων των βαθμών των ΕΔ (ΣΞ, ΠΑ, ΠΝ), της Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικής καθώς και του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος
• Ιδιώτες που επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά σε θέματα δικτύωσης και ασφάλειας
Παροχές προγράμματος
• Εκπαιδευτικό υλικό (άρθρα, βιντεοδιαλέξεις, παρουσιάσεις power point, εργαλεία προσομοίωσης δικτύων, e-books, σημειώσεις, προτεινόμενη βιβλιογραφία)
• Οδηγός μελέτης
• Βεβαίωση συμμετοχής
• Πιστοποιητικό επιμόρφωσης με τις αντίστοιχες 7.5 μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ECVET
• Προσωπική συστατική επιστολή από τον επιστημονικά υπεύθυνο και τους εκπαιδευτές σε εκπαιδευόμενους που επιτυγχάνουν βαθμολογία άνω του 80%.
Κόστος συμμετοχής
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 300,00 € ανά εκπαιδευόμενο. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε μια, δύο ή τρεις δόσεις. Η τελευταία δόση πρέπει να καταβληθεί πριν τη λήξη του προγράμματος.
Οι εκπτωτικές κατηγορίες συμμετοχής είναι:
• Έκπτωση 10% σε προκαταβολή του συνολικού ποσού.
• Έκπτωση 10% σε άνεργους,
• Έκπτωση 10% σε φοιτητές,
• Έκπτωση 10% σε ένστολους,
• Έκπτωση 10% σε συμμετέχοντες άνω των 40 ετών.
Σημαντικές ημερομηνίες:
Έναρξη προγράμματος: 7 Μαρτίου 2022
Λήξη προγράμματος: 19 Ιουνίου 2022
Αναλυτικές πληροφορίες – Κατάθεση αιτήσεων:
Αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τα κριτήρια επιλογής καθώς και για την αίτηση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αντλήσουν από τον εξής σύνδεσμο: https://epta.aegean.gr
Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες ενθαρρύνονται να επικοινωνούν με τη γραμματεία του προγράμματος στο τηλ. επικοινωνίας: 22730 82255 καθημερινά τις ώρες 9:00-15:00, καθώς και στο email: epta@aegean.gr

Σχόλια are closed.