1. Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση από το Δήμο ή την Κοινότητα που είστε εγγεγραμμένοι.
  2. Για τους έγγαμους να αναγράφονται ληξιαρχικά στοιχεία, εαν όχι τότε προσκομίζεται ληξιαρχική πράξη γάμου.
  3. Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι όλα τα ενήλικα άτομα κατοικούν στην Νάξο την τελευταία διετία.
  4. Δύο αποδείξεις που να αποδεικνύουν τη διετή κατοικία στο Δήμο μας – μία του έτους που διανύουμε και μια της προηγούμενης διετίας από Δ.Ε.Η ή Ο.Τ.Ε. ή Ο.Υ.Θ. ή Εκκαθαριστικό Εφορίας.
  5. Μια υπεύθυνη δήλωση για κάθε ενήλικο μέλος. (Δηλώνετε ότι κατοικείτε στην Νάξο τα 2 τελευταία χρόνια.

Σχόλια are closed.