ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                           Νάξος  16/07/2013
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                   
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ  &  ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους για την με αριθμό ΣΟΧ1/2013 Ανακοίνωση για τη πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (οκταμηνίτες) ότι η υποβολή εκ νέου των αιτήσεων συμμετοχής θα αρχίσει από την Τετάρτη 17-07-2013 έως και την Παρασκευή 26-07-2013.
Συνεπώς καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να επανυποβάλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου και με επικαιροποιημένα μόνο όσα δικαιολογητικά απαιτούνται. 
Για περισσότερες διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στο τηλέφωνο: 22853 60146, αρμόδια υπάλληλος: E. Παπαδοπούλου.

Σχόλια are closed.