Σας ενημερώνουμε οτι οι τηλεφωνικοί αριθμοί των γραφείων της Δρυμαλίας άλλαξαν.
Οι νέοι αριθμοί "Σύζευξις" είναι:

Γραμματεία:2285360300
Γραφείο Αντιδημάρχου:2285360308
Γραφείο Προσωπικού:2285360309-310
Προϊστάμενος Μισθοδοσίας:2283360311,fax:2285360312
Σχολικές Επιτροπές:2285360313
Ταμειακή Υπηρεσία:2285360314-315
Ληξιαρχείο:2285360316
Δημοτολόγιο:2285360317

Σχόλια are closed.