Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού.

Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

Ιωάννα Παρτσινεβέλου-Επόπτρια Δημόσιας Υγείας
Ταχ.Δ/νση: Χώρα Νάξος TK 84300 Νάξος
Τηλ: (+30)2285360146  Φαξ: 2285023570
Email: ipar@naxos.gov.gr
Sites: www.naxos.gr  www.e-naxos.eu

Νέος Αντικαπνιστικός Νόμος 4633/16-10-2019 ΦΕΚ 161 Α΄

Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ

Άρθρο 16 Απαγόρευση χρήσης προϊόντων καπνού

Συνημμένο 

Σχόλια are closed.