ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

 1. Τσολάκης Ιωάννης - Πρόεδρος
 2. Σιδερής Νικόλαος
 3. Χωριανοπούλου Σοφία
 4. Μαστρογιαννόπουλος Κών/νος
 5. Πολυκρέτης Νικόλαος
 6. Δρυμαλίτου Αναστασία
 7. Λιζάρδου Ιωάννα
 8. Γραμματάκος Θωμάς
 9. Ορφαός Νικόλαος
 10. Σιδερή Αικατερίνη
 11. Ζαφείρης Ιωάννης
 12. Παρτσινέβελου Θέα
 13. Γιαννάκης Γεώργιος
 14. Μαράκης Ιωάννης
 15. Σπυριδάκη Μαρούσα
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

 1. Πράσινος Μιχαήλ
 2. Γαβαλάς Ιωάννης
 3. Χωριανοπούλου Σοφία
 4. Βερύκοκκος Δημήτριος
 5. Βιλαντώνης Ευάγγελος
 6. Βερώνη Φλώρα
 7. Κεραμιδά Ελένη
 8. Καραβία Σοφία
 9. Θεοδώρου Ευφροσύνη
 10. Ζαζάνης Κων/νος
 11. Φλεριανός Βασίλειος
 12. Χάλκου Σοφία
 13. Βασαλάκη Ελένη
 14. Βιτζηλαίου Καλλιόπη
 15. Ανδριέλου Ευδοκία