ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                          Νάξος, 01/07/2015    
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου                           Αρ. Πρωτ.: 521
       ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς
Τα μέλη του Δ.Σ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.  την Δευτέρα  06/06/2015 και ώρα 14:00 μ.μ., για τακτική συνεδρίαση με  τα κάτωθι θέματα της ημερησίας διατάξεως:
1.       Εγκριση μελέτης, όρων διακήρυξης και ορισμός Επιτροπής ανάδει-ξης αναδόχου διαγωνισμού για την εργασία: «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων» του Δ.Α.Κ. Εγκριση δαπάνης, ψήφιση διάθεσης πίστωσης.
2.       Εγκριση μελέτης, προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. έτους 2015. Εγκριση δαπάνης, ψήφισης διάθεσης πίστωσης.   
3.    Σχολή της Νάξου 2015, θερινά εργαστήρια μουσικής και συναυλίες στη Χώρα και στα χωριά της Νάξου. Εγκριση δαπάνης, ψήφιση διάθεσης πίστωσης.
4.  Λειτουργία του Θερινού Σχολείου Νάξου 2015 με το πανεπιστήμιο Αιγαίου. Εγκριση δαπάνης, ψήφιση διάθεσης πίστωσης. 
5. Λειτουργία της Σχολής Ιστϊοπλοΐας  Νάξου 2015. Εγκριση δαπάνης, ψήφιση διάθεσης πίστωσης.                                                                                                                                         
6. Πολιτιστικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις και αθλητικές διοργανώσεις μηνός ιουλίου 2015. Εγκριση δαπανών, ψήφιση διάθεσης πιστώσεων.
7. Εγκριση δαπανών, ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπ/σμού οικ. έτους 2015 για συντηρήσεις και επισκευές αθλητικών χώρων και κτιριακών εγκαταστάσεων του Ν.Π.
8.  Επικαιροποίηση -τροποποίηση Ο.Ε.Υ. ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.
9. Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής επιλογής νηπίων για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς περιόδου 2015-16.
10. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. 
                     
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
    Ιωάννης Ζ. Τσολάκης

Σχόλια are closed.