ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                          Νάξος, 09/03/2015    
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου                           Αρ. Πρωτ.: 116
ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Προς
Τα μέλη του Δ.Σ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.  την Παρασκευή  13   Μαρτίου 2015  και ώρα 18:00 μ.μ., για τακτική συνεδρίαση με  τα κάτωθι  θέματα της  ημερησίας διατάξεως:
1.     Παράταση της σύμβασης: «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων» του Δ.Α.Κ. Εγκριση δαπάνης, ψήφιση διάθεσης πίστωσης.
2.       Εγκριση μελέτης, όρων διακήρυξης και ορισμός Επιτροπής ανάδειξης αναδόχου διαγωνισμού για την εργασία: «Συντήρηση πρασίνου αθλητι-κών εγκαταστάσεων» του Δ.Α.Κ.  Εγκριση δαπάνης, ψήφιση διάθεσης πίστωσης.
3.  Διοργάνωση αγώνων «Παιδικό Δίαθλον» . Εγκριση δαπάνης, ψήφιση διάθεσης πίστωσης.
4.     Διοργάνωση διημέρου εκδηλώσεων επίδειξης αεροπορικών δραστηριοτήτων σε συνδιοργάνωση με την Αεραθλητική Λέσχη Νάξου. Εγκριση δαπάνης, ψήφιση διάθεσης πίστωσης.
5.     Προμήθεια δύο συσκευών αυτόματων απινιδωτών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ανοικτού και Κλειστού Γυμναστηρίου Νάξου. Σεμινάριο ενημέρωσης αθλούμενου κοινού για την χρησιμοποίησης τους.  Εγκριση δαπάνης, ψήφιση διάθεσης πίστωσης.
6.Εξοπλισμός γραφείων διοικήσεως ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ. Εγκριση δαπάνης, ψήφιση διάθεσης πίστωσης.
7.  Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (πάρκινγκ) Κλειστού Γυμναστηρίου Νάξου. Εγκριση δαπάνης, ψήφιση διάθεσης πί- στωσης.
8.  Ψήφιση πιστώσεων ΠΟΕ προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.
9.  Ψήφιση επικαιροποίηση κανονισμού λειτουργίας Παιδικών Σταθμών ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ. 
10.  Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2014.
11.  Εγγραφή νηπίων στους παιδικούς σταθμούς.
12.  Θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ιωάννης Ζ. Τσολάκης

Σχόλια are closed.