ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                          Νάξος, 05/02/2015    
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου                           Αρ. Πρωτ.: 50
       ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς
                                                                        Τα μέλη του Δ.Σ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.  την Δευτέρα  09   Φεβρουαρίου 2015  και ώρα 18:00 μ.μ., για τακτική συνεδρίαση με  τα κάτωθι  θέματα της  ημερησίας διατάξεως:
1.     Εγκριση δαπανών, ψήφιση πιστώσεων ΠΟΕ προϋπ/σμού οικ. έτους 2015.
2.     Εγκριση δαπανών τροφοδοσίας Π.Σ., λειτουργικών δαπανών, εργασιών και προμηθειών αθλητικών εγκαταστάσεων και γραφείων του Ν.Π., ψήφιση πιστώσεων προϋπ/σμού οικ. έτους. 
3.     Εκδηλώσεις ‘Ναξιώτικη Αποκριά-Κούλουμα'. Ορισμός οργανω-τικής Επιτροπής και προγραμματισμός. Εγκριση δαπανών για σχετικές εργασίες, προμήθειες και γενικά έξοδα, ψήφιση πιστώσεων προϋπ/σμού οικ. έτους 2015.
4.     Αναμορφώσεις προϋπ/σμού οικ. έτους 2015.
5.     Μαζικός Αθλητισμός.
6.     Θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως.
       
               

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

  Ιωάννης Ζ. Τσολάκης

Σχόλια are closed.