ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                          Νάξος, 07/05/2015    
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου                           Αρ. Πρωτ.: 256
       ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς

Τα μέλη του Δ.Σ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.  την Παρασκευή 8/05/2015 και ώρα 14:00 μ.μ., για έκτακτη συνεδρίαση με  τα κάτωθι θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1.        Εγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την συντήρηση και φύλαξη στρώματος επί κοντώ και των εξαρτημάτων του και ορισμός εκπροσώπου του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ για την παρακολούθησή τους. Κρίνεται ως κατεπείγον λόγω της χρησιμότητας των ειδών για την διεξαγωγή  αθλητικών αγώνων το προσεχές χρονικό διάστημα.

2.        Μεταφορά των μουσείων Γεωλογικό και Λαογραφικό Απεράθου σε χώρους του πολιτιστικού κέντρου Απεράθου. Κρίνεται ως κατεπείγον λόγω της έναρξης λειτουργίας τους εν όψει θερινής τουριστικής περιόδου.
                 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
    Ιωάννης Ζ. Τσολάκης

Σχόλια are closed.