ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                          Νάξος, 18/09/2015    
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου                           Αρ. Πρωτ.: 744
       ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς

Τα μέλη του Δ.Σ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.  την Δευτέρα  28/09/2015 και ώρα 18:00 μ.μ., για τακτική συνεδρίαση με  τα κάτωθι θέματα της ημερησίας διατάξεως:
1.       Κατάρτιση προγράμματος προπονήσεων ομάδων των αθλητικών σωματείων της Νάξου στο Ανοικτό στάδιο Νάξου, Κλειστό γυμναστήριο και γήπεδο Αγίου Αρσενίου για την περίοδο 2015-16.
  2. Εγγραφές παιδιών στον 1ο και 2ο  Παιδικούς Σταθμούς ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ.
  3. Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων θεατρικού μουσείου ‘Ιακ. Καμπανέλλης'. Εγκριση μελέτης, ψήφιση διάθεσης πίστωσης προϋπ/σμού  οικ. έτους 2015.
  4. Καθαρισμός Κλειστού γυμναστηρίου Νάξου. Εγκριση δαπάνης, ψήφιση διάθεσης πίστωσης προϋπ/σμού  οικ. έτους 2015, ανάθεση εργασιών.
  5. Σύνταξη μελέτης στατικής επάρκειας του Κλειστού γυμναστηρίου Νάξου. Εγκριση δαπάνης, ψήφιση διάθεσης πίστωσης προϋπ/σμού οικ. έτους 2015.
  6. Εγκριση δαπανών, ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπ/σμού οικ. έτους 2015 για τον καθαρισμό και την φύλαξη μοκετών, την απεντόμωση απολύμανση των κτιρίων, την εξόφληση λογ/μών ΔΕΗ  των παιδικών σταθμών και έκδοση τετραδίου γραφής Α΄ τάξης Δημοτικού Ναξίων εκπαιδευτικών.
  7. Παραχώρηση αίθουσας στο Θεατρικό μουσείο ‘Ιακ. Καμπανέλλης για την πραγματοποίηση κινηματογράφησης συνεντεύξεων στην αμερικανική εταιρεία παραγωγής τηλεοπτικής σειράς με την επωνυμία  51Minds Entertainment έναντι ανταλλάγματος.
  8. Καταβολή οφειλόμενων στον Εμμανουήλ Σέργη, καθηγητή φυσικής αγωγής, από παρασχεθείσα εργασία  με εξώδικο συμβιβασμό.
  9. Εξουσιοδότηση δημοτικού ταμία για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών του ΝΟΟΠΠΑΠΠΠΑ.
 10. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. 
                   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
    Ιωάννης Ζ. Τσολάκης

Σχόλια are closed.