ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                          Νάξος, 09/12/2015    
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου                           Αρ. Πρωτ.: 955
ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

  Προς
τα μέλη του Δ.Σ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.  την Δευτέρα  14/12/2015 και ώρα 15:00 μ.μ., για τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.     Προγραμματισμός Χριστουγεννιάτικων (Μαγικό χωριό) και πολιτιστικών  εκδηλώσεων ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ Δεκεμβρίου 2015. Εγκριση δαπανών, ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπ/σμού οικ. έτους 2015.
2.     Εγκριση δαπανών ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπ/σμού οικ. έτους 2015.
3.     Εγκριση δαπάνης ψήφιση διάθεσης πίστωσης για έξοδα μετακίνησης και φιλοξενίας γεωλόγου για την δωρεάν σύνταξη μουσιολογικής μελέτης νομιμοποίησης του γεωλογικού μουσείου Απεράθου.
4.       Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη λογιστή έναρξη και υποστήριξης εφαρμογής διπλογραφικού συστήματος Δημόσιου Λογιστικού  του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ με την κατάρτιση μητρώου παγίων και διενέργεια αποσβέσεων, σύνταξη δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και έλεγχος δηλώσεων Φ.Π.Α. και συγκεντρωτικών καταστάσεων Μ.Υ.Φ. Εγκριση δαπάνης, ψήφιση διάθεσης  πίστωσης προϋπ/σμού οικ. έτους 2015.
5.       Απόφαση Δ.Σ. για μεταγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Εθνικού Σταδίου και Κλειστού Γυμναστηρίου Νάξου  από την Γ.Γ.Α. στην μερίδα του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ στο υποθηκοφυλακείο Νάξου.
6.       Απόφαση Δ.Σ. εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Νάξου περί τροποποίησης της συστατικής πράξης του ΝΟΠΠΑΠΠΠΠΑ για την ίδρυση του θεατρικού μουσείου ‘Ιακ. Καμπανέλλης'.
7.       Απόφαση Δ.Σ. επιβολής κυρώσεων περί μη τήρησης των όρων χρήσεων των αθλητικών χώρων, σύμφωνα με σχετική εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής αθλητισμού του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ.
8.       Θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ιωάννης Ζ. Τσολάκης

Σχόλια are closed.