ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                   Νάξος, 22/01/2016    
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου                           Αρ. Πρωτ.: 33
ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς
Τα μέλη του Δ.Σ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.
την Παρασκευή  29   Ιανουαρίου 2016  και ώρα 15:00 μ.μ., για τακτική
συνεδρίαση με  τα κάτωθι  θέματα της  ημερησίας διατάξεως:
1.      Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής και αξιολόγησης προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ,
 εργασιών του Π.Δ. 28/80, καταστροφής αντικειμένων για το οικ. έτος  2016.
2.      Επικαιροποίηση και συμπλήρωση σύμφωνα με την γνωμοδότηση
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ του ΟΕΥ του  ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ.
3.      Εγκριση της αρχικής απογραφής κινητής και ακίνητης περιουσίας
 του ΝΟΠΠΑΠΠΑ και του ισολογισμού έναρξης της 1/1/2016.
4.      Έγκριση της λίστας των αντιλογισμών και  ανατροπής αναλήψεων
    υποχρεώσεων οικονομικού έτους  2015 του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ.
5.     Εξουσιοδότηση Δημοτικού ταμία για την κίνηση του τραπεζικού
λογ/σμού του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ.
6.     Παραχώρηση του Κλειστού Γυμναστηρίου  για την διεξαγωγή
διασυλλογικών αγώνων KICK BOXING  και                                                                                
7.     Θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Ιωάννης Ζ. Τσολάκης

Σχόλια are closed.